loading

กำลังโหลด

Vietwater Expo & Forum 2023

ตุลาคม 2023

Project: Vietwater Expo & Forum 2023

Location: Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), Ho-Chi-Minh City, Vietnam

Client: Suwon City

Vietwater Expo & Forum 2023 เป็นงานเกี่ยวกับน้ำประปา สุขาภิบาล ทรัพยากรน้ำ และการบำบัดน้ำ จัดแสดงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการทรัพยากรน้ำ การบำบัดน้ำ การบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม การระบายน้ำในเมือง การชลประทาน และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคน้ำ งานนี้ได้เชื่อมบริษัทนับร้อยเข้าไว้ด้วยกัน โดยเป็นบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักร เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย และเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย มีประเภทของเทคโนโลยีการบำบัด การติดตาม การจัดการ การระบายน้ำ สิ่งปฏิกูล ของเสียจากอุตสาหกรรมและเทศบาล เทคโนโลยีการบำบัดโคลน น้ำฝน น้ำบริสุทธิ์พิเศษ และเทคโนโลยีการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด Suwon City คือลูกค้าของเรา เราสร้างโครงสร้าง Korean Pavilion ทั้งหมด และให้การสนับสนุนคำร้องขอใดๆ จากลูกค้าของเรา เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายของลูกค้าและบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวังเอาไว้


อัลบั้มอื่นๆ